Het King David Schoolfonds

Wat is het King David Schoolfonds?
Het King David Schoolfonds helpt talentvolle kinderen in Rwanda die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Het gaat om leerlingen op de King David Academy (KDA) in Kigali, en ex-leerlingen van die school die inmiddels aan een universiteit in Rwanda studeren. Wij hebben een band met deze jongeren opgebouwd omdat we er in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. De meerderheid van de jongeren die we steunen is wees, door de genocide van 1994 of andere oorzaken, en leeft voortdurend met de dreiging van school/universiteit te worden gestuurd vanwege geldgebrek. Deze jongere mensen hebben soms alles verloren en staan alleen in het leven. En toch hebben ze een levenskracht die ons versteld doet staan.

In November 2018 bestaat het King David Schoolfonds 10 jaar. Als bestuur van de Stichting Rwanda Solidair hebben we besloten om het verzamelen van geld voor het fonds per 1 november 2018 te stoppen. Het Schoolfonds blijft daarna nog bestaan om ex-studenten die wij geholpen hebben om hun diploma te halen nog verder te helpen met het vinden of creëren van een baan en en als noodfonds voor ex-studenten die in een situatie terecht komen waarbij het even helemaal mis gaat in hun leven.

Wat doen we met uw bijdragen?
Alle bedragen die gestort zijn in het schoolfonds komen 100% ten goede aan de kinderen die we steunen. Sinds de oprichting van het King David Schoolfonds hebben 58 kinderen met hulp van het fonds hun middelbare school diploma gehaald en hebben 33 studenten hun universitaire opleiding voltooid.

Nieuwsbrief
In de 10 jaar van het bestaan van het Schoolfonds zijn 37 Nieuwsbrieven verschenen. Die zijn allemaal beschikbaar op deze website. De Nieuwsbrieven bevatten levensverhalen van de jongeren die we gesteund hebben en geven een mooi overzicht van het reilen en zeilen van het Schoolfonds door de jaren heen.