Samenwerkingsprojecten

De aanleiding tot onze Rwanda-activiteiten
Min of meer toevallig komen we in 2007 voor het eerst met een groep Nederlandse jongeren op de King David Academy in Kigali terecht.

Een jaar eerder, in de zomer van 2006 zijn we met het meisjesvoetbalteam Wageningen MB1 te gast op een internationaal toernooi in Venray. De vier begeleiders van het team – Hans Brandwacht, Anita Vlasveld, Jan Willem Andriessen en Hans Bronswijk – genieten van de internationale ambiance met voetbalteams uit onder andere Spanje, Denemarken en Duitsland. ‘Wat zou het leuk zijn om met ons team ook eens iets internationaals te gaan doen’, zeggen we tegen elkaar onder het genot van een biertje, waarop één van ons opmerkt dat ze weet van een subsidieprogramma van Buitenlandse Zaken, Xplore, waarbij Nederlandse jongeren de kans krijgen een tijdje naar een ontwikkelingsland te gaan. Half serieus spreken we af ons eens wat verder te verdiepen in de mogelijkheden van Xplore.

Daarna gaat het snel. Xplore blijkt een geweldig programma. Je kunt driekwart subsidie krijgen voor een project in een ontwikkelingsland en één kwart moet je zelf verdienen. We schrijven een projectvoorstel, we leggen contacten met Kenia die op niets uitlopen en komen uiteindelijk in contact met Felicité Rwemalika, de voorzitster van de
vrouwenvoetbalbond in Rwanda, die meisjesvoetbal inzet voor verzoening, traumaverwerking, seksuele voorlichting/aids-preventie en het in het algemeen sterker maken van meisjes. Felicité ziet direct de PR-mogelijkheden van een eventueel bezoek van een blank meisjesvoetbalteam aan Rwanda en steunt ons van harte.

Het project komt van de grond, het voorstel is snel geschreven en de subsidie zo goed als toegekend. We zouden bijna vergeten dat er ook nog ouders bij betrokken zijn. De eerste ouderavond, november 2006, waarin we de ouders vertellen dat we van plan zijn om met hun 15- tot 17-jarige dochters naar het land van de genocide van 1994 te gaan, is een bijzondere gebeurtenis die niet helemaal gaat zoals we hadden gehoopt. Maar diezelfde ouders worden steeds enthousiaster en zijn uiteindelijk onze grootste   supporters. En zo blijft het alle jaren erna.

2007 – Het eerste project
Uiteindelijk landen we op 7 juli 2007 met een groep van zeventien meisjesvoetballers op Kigali Airport en beleven twee onbeschrijfelijke weken met zeventien voetbalsters van de King David Academy in Kigali. Dat eerste jaar organiseren we onder andere een voetbaltoernooi in Kigali voor tien meisjesvoetbalteams uit heel Rwanda. We krijgen de door Felicité zo gewenste PR en komen op de televisie en in de krant. Maar we merken
ook dat de kern van ons project niet de georganiseerde activiteiten zijn, maar de onderlinge contacten tussen de Nederlandse en Rwandese jongeren. Hun achtergronden kunnen niet méér verschillend zijn, maar wat lijken ze op elkaar. En wat is contact leggen ingewikkeld en wat genieten we er uiteindelijk van. Na twee weken nemen we afscheid van zeventien vriendinnen in Afrika die we nooit meer zullen vergeten.

Discover your Talents en Colour your Life
In 2008 gaan we met een nieuwe groep naar Rwanda. Het eerste project is georganiseerd onder de vleugels van voetbalclub Wageningen. Voor het tweede project gaan we samenwerking aan met Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen en stichten we een scholenband met de King David Academy. Liesje Knobel vervangt Anita. Ons project heet ‘Discover your Talents’. In 2008 verblijven we, opnieuw met ondersteuning van een Xplore subsidie, met 22 Pantarijnleerlingen op de King David Academy. We richten samen een schoolbibliotheek in en maken een theatervoorstelling in de open lucht. Dat jaar slagen we er nog beter in om de contacten tussen de Nederlandse en Rwandese jongeren te intensiveren en te verdiepen.

In 2009 gaan we voor voorlopig de laatste keer naar de King David Academy onder de naam van ‘Colour your Life’. Nu maken we op school een computerlokaal met 20 tweedehands computers en we zorgen voor een kleine ziekenboeg. Ook maken de 44 leerlingen samen muurschilderingen om de school op te fleuren.

Het Xplore-programma is gestopt eind 2009. Daarmee is het zeer moeilijk geworden om nogmaals met een groep Nederlandse jongeren naar Rwanda gaan. Als Stichting hebben we ons daarom in de jaren daarna geconcentreerd op het begeleiden van individuele vrijwilligers om voor 1-6 maanden vrijwilligers werk te gaan doen op de King David Academy.