Doelstelling van onze stichting

De Stichting Rwanda Solidair richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van jongeren in ontwikkelingslanden en met name in Rwanda. Jongeren uit Noord en Zuid hebben samen de toekomst in handen. Vanuit solidariteit die ze zelf ervaren hebben zullen zij de toekomstige wereld op een andere manier gaan
vormgeven.