Doelstelling van onze stichting

De Stichting Rwanda Solidair wil jongeren in Nederland en jongeren in ontwikkelingslanden met elkaar in contact brengen om zo begrip te krijgen van elkaars ideeën en levensomstandigheden. Vanuit dit contact ontstaat solidariteit tussen jongeren in Noord en Zuid.

Onze Stichting richt zich tevens op het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van jongeren in ontwikkelingslanden en met name in Rwanda. Jongeren uit Noord en Zuid hebben samen de toekomst in handen. Vanuit solidariteit die ze zelf ervaren hebben zullen zij de toekomstige wereld op een andere manier gaan
vormgeven.

Nederlandse jongeren dragen, vanuit hun eigen ervaringen en hun vriendschap met jongeren in ontwikkelingslanden, bij aan een wereld waarin gelijkwaardigheid van mensen voorop staat. Zij zullen in staat zijn om mensen in Afrika of andere ontwikkelingsgebieden te zien als gelijkwaardige partners in hun streven naar een betere wereld.