Eerdere projecten

In 2007, 2008 en 2009 gingen groepen jongeren uit Wageningen twee weken naar Rwanda om samen te werken met leerlingen van de King David Academy in Kigali. Daarmee zijn onder andere een bibliotheek, een theaterproductie, een voetbaltoernooi voor meisjes en een biogasinstallatie gerealiseerd. Naar aanleiding van deze contacten is door de Stichting een schoolfonds opgericht waarmee tot 2019 ruim zestig jongeren zijn geholpen om hun middelbare school en een universitaire studie af te ronden. Verder heeft de Stichting ongeveer vijftien Nederlandse jongeren aan een stage geholpen op de King David Academy, om zo Rwanda en de Rwandese bevolking te leren kennen.

Eerdere projecten - Stichting Rwanda Solidair