Nieuws

In het najaar van 2020 zal Stichting Rwanda Solidair met een nieuw bestuur nieuwe activiteiten ontplooien.

Het nieuwe bestuur heeft goede contacten met een weeshuis voor gehandicapte kinderen in Nyamata, ca 40 km ten zuiden van Kigali in Rwanda. Het weeshuis heet AVEH en heeft de zorg op zich genomen van ca 18 gehandicapte kinderen die geen ouders meer hebben of door ouders achtergelaten zijn.

De doelstellingen zullen zijn om de kinderen in het tehuis meer persoonlijke zorg en ontwikkelingsmogelijkheden te gaan bieden en om het weeshuis op de langere duur onafhankelijk van steun van buitenaf te maken.

In het najaar 2020 zal daarom de website van Stichting Rwanda Solidair vernieuwd worden en zullen acties gestart worden om donateurs te vinden die maandelijks een bijdrage willen leveren voor het steunen van de kinderen van AVEH.