Nieuws

In het najaar van 2020 ontplooide Stichting Rwanda Solidair met een nieuw bestuur nieuwe activiteiten.

Het nieuwe bestuur heeft goede contacten met een weeshuis voor gehandicapte kinderen in Nyamata, ca 40 km ten zuiden van Kigali in Rwanda. Het weeshuis heet AVEH en heeft de zorg op zich genomen van ca 18 gehandicapte kinderen die geen ouders meer hebben of door ouders achtergelaten zijn.

De doelstellingen zullen zijn om de kinderen in het tehuis meer persoonlijke zorg en ontwikkelingsmogelijkheden te gaan bieden en om het weeshuis op de langere duur onafhankelijk van steun van buitenaf te maken.

In december 2020/ januari 2021 is de website van Stichting Rwanda Solidair vernieuwd en in de loop van 2021 zullen acties gestart worden om donateurs te vinden die maandelijks een bijdrage willen leveren voor het steunen van de kinderen van AVEH.