Nieuws

Op 1 november 2018 bestaat het King David Schoolfonds precies 10 jaar. Als bestuur van de Stichting Rwanda Solidair hebben we besloten om op die datum het fonds af te sluiten.
In die 10 jaar heeft het Schoolfonds er voor gezorgd dat heel veel prachtige kinderen in Rwanda een opleiding hebben kunnen volgen en zich hebben kunnen ontwikkelen tot volwassenen met een goede toekomst.
Vanuit de Stichting Rwanda Solidair hebben we dit initiatief opgezet met als insteek dat deze weeskinderen naast geld en levensonderhoud om een goede opleiding te kunnen volgen, ook aandacht, zorg en liefde nodig hadden om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot stabiele volwassenen.
Deze insteek heeft gewerkt. Met de meeste (ex)studenten die we gesteund hebben, hebben we nog contact of weten we hoe ze uiteindelijk terecht gekomen zijn. De combinatie van financiële ondersteuning en persoonlijke aandacht (ook al is dat deels op een afstand) heeft hen geholpen mooie en zelfbewuste volwassen mensen te worden.
Na 10 jaar gaan we stoppen met het King David Schoolfonds. In onze laatste nieuwsbrief kunnen jullie lezen waarom en hoe.

Wij zijn onze donateurs zeer dankbaar voor hun jarenlange steun om dit werk mogelijk te maken.