Onze doelen voor AVEH

Om het uiteindelijke doel – zelfredzaamheid – te realiseren willen we eerst een aantal ‘tussendoelen’ behalen.

1 De basisbehoeften

Voorlopig heeft AVEH maandelijks financiële steun nodig om te kunnen voorzien in de meest basale behoeften als voeding, melk, luiers, maar ook fysiotherapie en een salaris voor de verzorgers (tussen de 25 en 35 euro per persoon per maand).

2 Het netwerk

We willen AVEH in contact brengen met professionele hulpverleners, zoals artsen, kinderpsychologen en fysiotherapeuten. Zij kunnen helpen een diagnose te stellen bij de kinderen. Van daaruit kunnen de juiste behandelings- of ontwikkelingsmogelijkheden voor de individuele kinderen duidelijk worden.

3 Inkomsten uit de eigen organisatie

Omdat het centrum een stuk grond heeft, is er potentie om te voorzien in eigen inkomsten. AVEH heeft op dit eigen terrein een gebouw dat een veilig onderdak biedt aan de bewoners en waar activiteiten georganiseerd kunnen worden waar sommige kinderen aan kunnen deelnemen. Als Stichting willen we genoeg geld bijeenbrengen voor een startkapitaal, waarmee we initiatieven om zelfvoorzienend te worden, kunnen ondersteunen. Waar nodig adviseren we in de bedrijfsvoering.