Welkom bij Stichting Rwanda Solidair

Voor de kinderen

De Stichting is in 2008 opgericht om vanuit Nederland kwetsbare jongeren in Rwanda te ondersteunen met kleinschalige projecten. Wij doen dit via direct contact met de betrokkenen in Rwanda, zodat helder is waar de steun terechtkomt en hoe deze wordt gebruikt.

Het uitgangspunt is dat de partners in Rwanda uiteindelijk zonder onze hulp verder kunnen. De Stichting richt zich momenteel op het verbeteren van het welzijn en de levensomstandigheden van gehandicapte kinderen in het AVEH-Umurerwa Centrum in Nyamata.

Onze doelen

Om het uiteindelijke doel – zelfredzaamheid – te realiseren willen we eerst een aantal ‘tussendoelen’ behalen.

De basisbehoeften

Voorlopig heeft AVEH maandelijks financiële steun nodig om te kunnen voorzien in de meest basale behoeften als voeding, melk, luiers, maar ook fysiotherapie en een salaris voor de verzorgers (tussen de 25 en 35 euro per persoon per maand).

Het netwerk

We willen AVEH in contact brengen met professionele hulpverleners, zoals artsen, kinderpsychologen en fysiotherapeuten. Zij kunnen helpen een diagnose te stellen bij de kinderen. Van daaruit kunnen de juiste behandelings- of ontwikkelingsmogelijkheden voor de individuele kinderen duidelijk worden.

Inkomsten uit de eigen organisatie

Omdat het centrum een stuk grond heeft, is er potentie om te voorzien in eigen inkomsten. AVEH heeft op dit eigen terrein een gebouw dat een veilig onderdak biedt aan de bewoners en waar activiteiten georganiseerd kunnen worden waar sommige kinderen aan kunnen deelnemen. Als Stichting willen we genoeg geld bijeenbrengen voor een startkapitaal, waarmee we initiatieven om zelfvoorzienend te worden, kunnen ondersteunen. Waar nodig adviseren we in de bedrijfsvoering.

Wie is wie in de Stichting Rwanda Solidair?

De Stichting is in 2008 in Wageningen opgericht door ouders van leerlingen van Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen. Sinds de start is er veel veranderd en vanaf september 2020 wordt het bestuur gevormd door:

Salma Peter Tambwe

Voorzitter

Jan Willem Andriessen

Penningmeester

Juliëtte Eichholtz

Secretaris

Bart Andriessen

Adviseur

De Stichting realiseert haar doelen met giften van donateurs en zorgt dat alle beschikbare gelden ten goede komen aan de projecten in Rwanda. De Stichting is een door de belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Al het werk dat binnen de Stichting wordt verricht, is vrijwilligerswerk en er worden derhalve geen beloningen uitgekeerd aan bestuursleden of andere medewerkers in Nederland.