Nieuws

In het najaar van 2020 ontplooide Stichting Rwanda Solidair met een nieuw bestuur nieuwe activiteiten.

Het nieuwe bestuur heeft goede contacten met een weeshuis voor gehandicapte kinderen in Nyamata, ca 40 km ten zuiden van Kigali in Rwanda. Het weeshuis heet AVEH en heeft de zorg op zich genomen van ca 18 gehandicapte kinderen die geen ouders meer hebben of door ouders achtergelaten zijn.

De doelstellingen zullen zijn om de kinderen in het tehuis meer persoonlijke zorg en ontwikkelingsmogelijkheden te gaan bieden en om het weeshuis op de langere duur onafhankelijk van steun van buitenaf te maken.

In december 2020/ januari 2021 is de website van Stichting Rwanda Solidair vernieuwd en in de loop van 2021 zullen acties gestart worden om donateurs te vinden die maandelijks een bijdrage willen leveren voor het steunen van de kinderen van AVEH.

Eerdere projecten

In 2007, 2008 en 2009 gingen groepen jongeren uit Wageningen twee weken naar Rwanda om samen te werken met leerlingen van de King David Academy in Kigali. Daarmee zijn onder andere een bibliotheek, een theaterproductie, een voetbaltoernooi voor meisjes en een biogasinstallatie gerealiseerd. Naar aanleiding van deze contacten is door de Stichting een schoolfonds opgericht waarmee tot 2019 ruim zestig jongeren zijn geholpen om hun middelbare school en een universitaire studie af te ronden. Verder heeft de Stichting ongeveer vijftien Nederlandse jongeren aan een stage geholpen op de King David Academy, om zo Rwanda en de Rwandese bevolking te leren kennen.

Verantwoording

De Stichting Rwanda Solidair is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van donateurs.

De Stichting wil de haar toevertrouwde middelen maximaal ten goede te laten komen aan de activiteiten die zij in Rwanda organiseert.
Hierin willen wij transparant zijn. Hieronder vind je de jaarverslagen van de Stichting.

Stichting Rwanda Solidair voldoet aan de privacyregels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ons privacybeleid vindt u hier: privacybeleid SRS.